Széchenyi 2020

Kedvezményezett neve:

Halápon a Gyermekekért Közhasznú Egyesület

Projekt címe:

RÓLATOK SZÓL

Projekt azonosítószám:

TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01270

Támogatás összege: bruttó 5.984.060 Ft
Támogatás mértéke: 100%, utófinanszírózás

A Projekt megvalósítási idõszakának kezdõ idõpontja: 2019.11.01.
A Projekt fizikai befejezésének napja: 2021.08.31.

Projekt célja:

 

Magyarország Kormánya a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a társadalmi együttműködés erősítés elősegítését a társadalmi aktivitás fokozásával, a közösségek megerősítésével, szemléletformáló programokkal. A városok kulturális és közösségi életének megújítása, illetve közösségfejlesztést és helyi identitástudatot elősegítő, elsődlegesen kulturális és közösségi tartalmú, a helyi közösség fejlesztését támogató stratégiák mentén.

Ezen a célterületen érezhető legjobban a lakosság igénye a kulturális és szabadidős programok, családi programok megvalósítása iránt. Itt található az a helyi közösség, amely képes ennek érdekében tenni és összefogni.

A projekt fő célja a célterületi lakosok képességeinek és készségeinek a fejlesztésével, a projekt iránymutatásával a helyi erőforrások figyelembevételével, a későbbiek folyamán az itt élők képessé váljanak az igényeiknek megfelelő programok, rendezvények tervezésére és megvalósítására.

A megfogalmazott célok elérésének eszköze Debrecen város kulturális és közösségi életének megújítása, közösségi alapú gazdaságfejlesztési módszertanok kialakítása és elterjesztése a helyi lakosság, és Debrecen Város Önkormányzatának együttműködésével.

A projekt keretében a meglévő szakmai tudás mellett a korszerű eszközök beszerzésével, kialakulhat a családi programokhoz szükséges fejlett, modern infrastrukturális háttér, ami elősegíti a magas szintű közösségi aktivitás elérését, kedvezően befolyásolva a település népességmegtartó képességét és erősíti a helyi identitást.