Céljaink

Halápon a gyermekekért Közhasznú Egyesület céljai

Az Egyesület célja minden olyan tevékenység kezdeményezése, elősegítése, támogatása, amely a hátrányos helyzetű lakosság, hátrányos egyének szociális, kulturális, egészségmegőrző támogatását tekinti céljának.

Ennek keretében az Egyesület elsődleges céljai:

 • hátrányos helyzetű gyermekek és családok megsegítése, életkörülményeik javítása
 • a hátrányos helyzetű gyermekek könnyebb beilleszkedéséért rendszeres összejövetelek (hétvégi)
 • foglalkozások szervezése
 • gyermekek készségfejlesztése,
 • kapcsolattartás a határontúli magyarokkal
 • természetünk megismerése, megbecsülése

Az Egyesület céljainak megvalósítása érdekében együttműködik minden olyan hazai és nemzetközi állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, más társaságokkal és szövetségekkel, amelyek segítik az Egyesület eredményes működését és céljainak megvalósítását.

E célokat közhasznú tevékenységként, nyereség-és vagyonszerzési cél nélkül, közhasznú egyesület formájában végzi.

A fentiekben meghatározott célokat pályázatokból, támogatásokból és a befizetett tagdíjakból kívánja elérni.

Az Egyesület tevékenysége

 • hátrányos helyzetű családok felkutatása, megsegítése,
 • egészséges életmódot, táplálkozást bemutató tájékoztató, felvilágosító előadások, foglalkozások, egészségnapok tartása,
 • segítségnyújtás, a családok megsegítésére vonatkozó törvényekre való figyelemfelhívás, törvények, jogszabályok értelmezése,
 • információszolgáltatás (hírlevél) honlap működtetése,
 • pályázás és pályáztatás,
 • lapalapítás és lapkiadás,
 • kulturális és hagyományszervező rendezvények, foglalkozások, ismeretterjesztő előadások szervezése,
 • a természeti, tárgyi és mentális környezet védelme és ápolása érdekében akciók szervezése,
 • kapcsolattartás nemzetközi társszervezetekkel,
 • oktatás és oktatásszervezés.